logo
DAV Sr. Sec. Public School, Bankhandi
Kangra, Himachal Pradesh - 177114
Latest News  
  • Flatten the Curve. Stay Home. Stay Safe.
 
House Detail  

DAV PUBLIC SCHOOL, BANKHANDI, KANGRA, HP.

HOUSE DETAILS Session 2019-20

House Name

House Captain

House Incharge

SWAMI DAYANAND

ANKUSH

MR. RAJESH KUMAR

MAHATMA HANSRAJ

SAHIL KUTLEHRIA

MR. YASH PAL

SWAMI VIVEKANAND

SAIENSHA

MRS. ASHA DEVI

A.P.J. ABDUL KALAM

PALAK BHARTI

MRS. MANU

HEAD BOY          :      AKSH DHIMAN

HEAD GIRL         :      PALLAVI

DISCIPLINE HEAD                   :      MR. SUSHANK VASHISATH

CULTURAL ACTIVITY HEAD    :       MR. RAJESH KUMAR