logo
DAV Public School, Bankhandi
Kangra, Himachal Pradesh - 177114
Latest News  
 
House Detail  

DAV PUBLIC SCHOOL, BANKHANDI, KANGRA, HP.

HOUSE DETAILS Session 2018-19

House Name

House Captain

House Incharge

Swami Dayanand

Nikhil

Mrs. Anuradha

Mahatma Hansraj

Aryan

Mrs. Ruchi Pathania

Swami Vivekanand

Komal

Mrs. Neelam Kumari

A.P.J. Abdul Kalam

Nidhi

Miss. Neha Sharma

HEAD BOY          :      AKSHIT GULERIA

HEAD GIRL         :      PALLAVI

DISCIPLINE HEAD                   :      MR. SUSHANK VASHISATH

CULTURAL ACTIVITY HEAD    :       MR. RAJESH KUMAR